Η CARDEAL με έδρα την Πάτρα είναι η μοναδική εταιρία στο χώρο εμπορίας αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών που λειτουργεί χωρίς την υποστήριξη συγκεκριμένου εμπορικού σήματος και εφαρμόζει σύστημα "multi-brand sales and services + 12/24 months warranty 4all".
Η πολυετής μας εμπειρία στο χώρο του αυτοκινήτου σε συνδυασμό με την ταχέως αυξανόμενη ανάγκη της αγοράς για πιο ολοκληρωμένες, ευέλικτες προτάσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες, μας οδήγησαν στη δημιουργία μιας πρότυπης ΚΑΘΕΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.